Razmišljamo in snujemo s svojo glavo,
oči pa imamo široko razprte daleč naokrog.