Razmišljamo in snujemo s svojo glavo, oči pa imamo široko razprte daleč naokrog